Over ons

Over ons

Oprichting

Stichting Pierson & Templeton werd opgericht op 3 december 2015.

Doelstellingen

De stichting heeft ten doe om het gedachtegoed van de econoom Nicolaas Pierson en de Oostenrijkse Economische School in het algemeen, alsmede het gedachtegoed van de internationale (waarde)belegger Sir John Templeton en aanverwante (waarde)beleggers te handhaven, en dit door te geven aan huidige en toekomstige generaties door deze (indien mogelijk, kosteloos) beschikbaar te stellen.

Hierbij is inbegrepen al het werk van derden dat gebaseerd is op, voorafging aan, of sterke gelijkenissen vertoont met dit gedachtegoed. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:

 • het (doen) digitaliseren en vereeuwigen van geschriften van genoemde econoom en belegger;
 • het (doen) toepassen van het gedachtegoed van zowel genoemde – econoom als genoemde belegger op actuele situaties door middel van publicaties, rapporten en soortgelijke toepassingen;
 • het (doen) publiceren van relevante economische en beleggingsliteratuur;
 • het (doen) organiseren en opnemen van lezingen en cursussen;
 • het (doen) organiseren van evenementen, activiteiten en/of bijeenkomsten;
 • het (doen) verstrekken en/of publiceren van de door de stichting – behaalde onderwijs- en/of onderzoeksresultaten;

Contactgegevens stichting

Bezoek/postadres:

 • Herengracht 450
  1017 CA Amsterdam
  Nederland

Email:

RSIN:

 • 855776511

Samenstelling bestuur

 • Voorzitter: Olav Dirkmaat
 • Penningmeester: Dion Reijnders
 • Secretaris: Willem Cornax

Geen bestuursleden van de stichting ontvangen een financiële beloning.

Beleidsplan 2016 (samenvatting)

1. De te verrichten werkzaamheden:
A) Publicatie Het menselijk handelen van Ludwig von Mises en (digitale) publicatie van (tenminste) drie boeken / werken van Nicolaas G. Pierson
B) Alle promotionele werkzaamheden inzake bovenstaande boekpublicaties
B) Eén conferentie organiseren, op 4 februari (onder voorbehoud).
C) Samenwerking met de John Templeton Foundation uitdiepen.
D) Werving van gelden.
E) Website onderhouden.
F) Nieuwe vrijwilligers bij de organisatie betrekken.

2 De wijze van werving van de gelden.
De werving van gelden zal worden getracht met behulp van:
A) sponsorgelden
B) donaties
C) verkoop van boeken

3. De wijze van besteding van de gelden.
De gelden zullen besteed worden aan:
A) toekomstige bijeenkomsten, evt. digitaal
B) (toekomstige) boekpublicaties
C) de website
D) kosten voor het verwerven van contacten
E) kosten voor het verwerven van gelden
F) kosten voor lopende zaken, zoals o.a. de bankrekening, vergaderkosten, verzekering(en) en website.

Log In

Create an account